Oude getuigschriften? Niet weggooien

March 06, 2017 - by Marina Secretariaat

Sinds 1 januari van dit jaar moet u de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Oude modellen moet u afleveren bij uw lokale belastingkantoor.

Op 1 januari 2017 liep de overgangsperiode af waarbinnen nog het oude model van het getuigschrift voor verstrekte hulp mocht gebruikt worden. Er is nog wel een tolerantieperiode voorzien tot 30 juni 2014 indien de patiënt zelf het getuigschrift aan zijn ziekenfonds bezorgt. De patiënt wordt uitbetaald, maar de arts die het getuigschrift maakte, zal wel gecontacteerd worden door het Nationaal Intermutualistisch College met de vraag zich binnen een periode van twee maanden te regulariseren. De tolerantieperiode geldt niet wanneer een arts zelf via papieren facturatie oude modellen van getuigschriften indient in het kader van de derdebetalersregeling.

Hebt u nog oude getuigschriften voor verstrekte hulp, dan mag u die onder geen beding vernietigen of terugsturen naar SPEOS/Bpost of het Riziv. U moet deze getuigschriften afleveren bij uw lokaal belastingkantoor. Om de afgifte van de niet-gebruikte getuigschriften vlot te laten verlopen, raadt men aan een overzicht te maken de niet-gebruikte nummers.

Share this article

Marina Secretariaat

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.