Stoelgangtest is enorm succes.

October 18, 2019 - by Marina Secretariaat

Duidelijke boodschappen en makkelijk uit te voeren acties doen de bevolking deelnemen aan de vroegtijdige opsporing van ziekten. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Een duidelijk voorbeeld van een geslaagde campagne om vroegtijdig aandoeningen op te sporen is de test die dikkedarmkanker moet opsporen. In Vlaanderen geven driemaal zoveel mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar aan zich te hebben laten testen op dikkedarmkanker in vergelijking met de vorige ondervraging die dateert uit 2013. Het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker is daar volgens Sciensano niet vreemd aan. “Volgens de

Gezondheidsenquête van 2013 liet 16,2% van de mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar zich testen op dikkedarmkanker en volgens de nieuwste Gezondheidsenquête is dat voor 2018 maar liefst 48,1%”, aldus Stefaan Demarest van Sciensano. In Wallonië waar een ander systeem wordt gebruikt dan in Vlaanderen, steeg het aantal onderzochte personen van 16,4% tot 19,4% tussen 2013 en 2018. De Vlaamse strategie om een stoelgangtest te laten uitvoeren met een screeningskit die de mensen thuis ontvangen en waarbij het staal vervolgens gratis wordt getest in een laboratorium, werpt dus duidelijk vruchten af.

Share this article

Marina Secretariaat

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.