Hoe het nieuwe geneesmiddelenvoorschrift gebruiken?

November 08, 2019 - by Marina Secretariaat

Sinds 1 november is er een nieuw model van het papieren geneesmiddelenvoorschrift. Dit is drie maanden geldig, maar u kunt deze geldigheidsperiode verkorten of verlengen tot maximaal één jaar. Oudere voorschriften (voor 1 november) zijn nog geldig tot en met 31 januari 2020. We geven u enkele voorbeelden om deze periodes te verduidelijken. Bedoeling is dat elektronische voorschriften de norm worden vanaf 1 januari 2020.

Voorbeelden van de geldigheidsduur van een voorschrift voor geneesmiddelen opgesteld vóór 1 november 2019

Vanaf 1 november zal de apotheker een geneesmiddel dat voorgeschreven is vóór die datum kunnen afleveren tot en met 31 januari 2020, tenzij de voorschrijver een uitgestelde datum van aflevering bepaald had op het voorschrift.

Als de voorschrijver een datum van uitgestelde aflevering bepaald had tijdens het opstellen van het voorschrift, dan zal de apotheker het voorgeschreven geneesmiddel nog kunnen afleveren gedurende een periode van 3 maanden na de door de voorschrijver bepaalde datum van aflevering.

De ziekteverzekering zal een geneesmiddel dat voorgeschreven werd vóór 1 november terugbetalen tot 31 januari 2020. In de betreffende gevallen zal er terugbetaling zijn tot het einde van de 3e maand die volgt op de uitgestelde datum van aflevering vermeld onder ‘uitvoerbaar vanaf’, behalve wanneer de periode van terugbetaling langer is dan de geldigheidsduur voor de uitvoering. In dat laatste geval zal de periode van terugbetaling beperkt zijn tot het einde van de administratieve geldigheid van het voorschrift.

De voorschrijver heeft het voorschrift opgesteld op …Heeft de voorschrijver een datum van uitgestelde aflevering gepreciseerd?De apotheker mag het geneesmiddel afleveren vanaf …De apotheker mag het geneesmiddel afleveren tot en met …De ziekteverzekering kan het geneesmiddel terugbetalen tot en met …
15.10.2019Neen15.10.201931.01.202031.01.2020
01.08.2019Ja
Voorbeeld: 10.10.2019
10.10.201909.01.202009.01.2020

Voorbeelden van de geldigheidsduur voor een papieren voorschrift voor geneesmiddelen opgesteld op het oude model of voor een elektronische voorschrift, gedurende hun respectieve overgangsperiodes

De overgangsperiode voor papieren voorschriften loopt van 1 november 2019 tot 31 januari 2020.

De overgangsperiode voor elektronische voorschriften loopt van 1 november 2019 tot 31 mei 2020 ten laatste, om de aanpassing van de softwarepakketten van de voorschrijvers en de apothekers te laten doorgaan.

De geldigheidsduur van 3 maanden, ‘standaard’ te tellen vanaf de datum waarop het voorschrift wordt opgesteld, is van toepassing.

Als de voorschrijver een latere datum van aflevering bepaalt op het voorschrift, dan moet die in de geldigheidsperiode van het voorschriftliggen.

De einddatum voor de uitvoerbaarheid is de laatste dag waarop het voorschrift nog geldig en uitvoerbaar is door de apotheker.

De voorschrijver heeft een elektronische voorschrift opgesteld of een papieren voorschrift op het oude model op …Heeft de voorschrijver een datum van uitgestelde aflevering gepreciseerd?De apotheker mag het geneesmiddel afleveren vanaf …De apotheker mag het geneesmiddel afleveren EN de ziekteverzekering kan het geneesmiddel terugbetalen tot en met …
04.12.2019Neen04.12.201903.03.2020
04.12.2019Ja: 01.01.202001.01.202003.03.2020

Voorbeelden van de geldigheidsduur van een voorschrift voor geneesmiddelen, in functie van de aanwijzingen van de voorschrijver

Vanaf 1 november zal de geldigheidsduur van een voorschrift standaard 3 maanden bedragen. Maar de voorschrijver kan een kortere of een langere geldigheidsduur bepalen (van 1 dag tot 1 jaar maximum). Als de voorschrijver een datum van uitgestelde aflevering bepaalt op het voorschrift, dan moet die in de geldigheidsperiode van het voorschrift liggen. De einddatum voor de uitvoerbaarheid is de laatste dag waarop het voorschrift nog geldig en uitvoerbaar is door de apotheker.

Share this article

Marina Secretariaat

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.