Nieuwe richtlijnen voor het aanvragen van mobiliteitshulpmiddelen.

January 07, 2020 - by Marina Secretariaat

Sinds januari 2019 maken mobiliteitshulpmiddelen deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Hierdoor worden deze tegemoetkomingen niet langer terugbetaald door de het federale RIZIV en de ziekenfondsen. De tegemoetkoming wordt vanaf 1 januari 2019 uitbetaald door de zorgkassen en het agentschap Vlaamse sociale bescherming.

Voor huisartsen wijzigen er twee zaken:

  • Een nieuw formulier (verplicht vanaf 1 april 2020)
  • Voor enkele aandoeningen geeft enkel een voorschrift van de neuroloog recht op de tegemoetkoming.

Huisartsen dienen normaal vanaf 1 januari 2020 het nieuwe Vlaamse formulier te gebruiken bij aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen Tot 31 maart geldt wel nog een overgangsperiode, maar vanaf 1 april 2020 is het verplicht om het nieuwe formulier van medisch voorschrift te gebruiken. U vindt dit formulier op de website https://www.vlaamsesocialebescherming.be/formulieren-en-documenten-over-mobiliteitshulpmiddelen. Het Vlaamse formulier is vanaf half januari 2020 ook beschikbaar in uw elektronisch medisch dossiers via eforms.

 Bij één van onderstaande diagnoses mag voortaan enkel de neuroloog het medisch voorschrift invullen voor een manuele rolstoel. Als de patiënt nood heeft aan een elektronische rolstoel/scooter, dan dient de patiënt doorverwezen te worden naar een gespecialiseerd rolstoeladviesteam[1]. Voor deze patiënten geldt immers een nieuw flexibelsysteem van huur. Het gaat om de volgende aandoeningen:

  • amyotrofe lateraal sclerose;
  • primaire lateraal sclerose
    • progressieve spinale musculaire atrofie
    • multisysteem atrofie.

Meer informatie is ook steeds terug te vinden via de website https://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen.

Met vragen kan u terecht bij:

vsb.mobiliteitshulpmiddelen@vlaanderen.be

[1] Lijst met gespecialiseerde rolstoeladviesteams: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/external/Gespecialiseerde_rolstoeladviesteams.pdf

Share this article

Marina Secretariaat

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.