Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift: het Riziv geeft uitleg

January 17, 2020 - by Marina Secretariaat

Sinds 1 januari is het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen, behoudens enkele specifieke gevallen, verplicht voor niet-gehospitaliseerde patiënten. Het Riziv zet deze week alle details over de nieuwe situatie op haar website.

In principe moeten alle geneesmiddelenvoorschriften elektronisch worden aangemaakt. Er gelden echter enkele uitzonderingen:

  • als de huisarts de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt op 1 januari 2020;
  • als het voorschrift wordt opgesteld buiten de spreekkamer, bijvoorbeeld op huisbezoek;
  • in geval van overmacht: bij dringende medische hulp, wanneer het een buitenlandse patiënt zonder INSZ-nummer betreft, voor een pasgeborene die nog geen INSZ-nummer heeft.

Een nieuwigheid gekoppeld aan het elektronisch voorschrift, is de gewijzigde geldigheidsduur. Nog tot 31 januari 2020 geldt een overgangsperiode waarbinnen zowel het oude als het nieuwe voorschriftmodel kan worden gebruikt. De nieuwe standaardgeldigheidsduur bedraagt drie maanden vanaf het moment van voorschrijven in plaats van één jaar zoals dat voorheen het geval was.

Sinds 1 januari moeten artsen gebruik maken van de ‘Authentieke gevalideerde Bron Geneesmiddelen’ om voor te schrijven. Dat is de referentiebank op het eHealth-platform. De inhoud ervan is momenteel beperkt tot publieke informatie over de vergunde geneesmiddelen en een minimale set van gegevens over de niet-geneesmiddelen die kunnen worden voorgeschreven. Toegang ertoe is mogelijk via de webservices eHealth of door een export te maken in de vorm van XML-bestanden.

Wanneer de huisarts een ambulant elektronisch voorschrift maakt, print hij tevens een bewijs van elektronisch voorschrift af. Dat is een technisch middel dat geen wettelijke waarde heeft, maar door de patiënt moet worden afgegeven aan de apotheker. De apotheker scant daarop de barcode op het bewijs van elektronisch voorschrift waarop hij het geneesmiddel aflevert. Patiënten kunnen steeds hun lopende, nog niet uitgevoerde elektronische voorschriften raadplegen via het portaal Mijngezondheid. 

Heeft de huisarts problemen en/of vragen inzake het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift, dan kan hij terecht bij de helpdesk van zijn softwareprovider of kan hij contact nemen met het eHealth-contactcenter (+32 2 788 51 55). 

Share this article

Marina Secretariaat

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.