Wat doen bij vermoeden van corona-virus?

February 07, 2020 - by Marina Secretariaat

Het Riziv zet op zijn website de maatregelen op een rijtje die huisartsen moeten nemen bij een vermoeden van coronavirus.

Deze week bleek dat een eerste Belg – teruggekomen uit Wuhan – besmet is met het nieuwe coronavirus dat voorlopig vooral in Azië woedt. Het Riziv stuurde alle huisartsen al een brief over de manier waarop best met het virus wordt omgegaan. Op de website van het Riziv wordt alles nog eens op een rijtje gezet. Intussen leggen alle specialisten er de nadruk op dat paniek tot nader order niet nodig is. Er wordt wel verwacht dat er meer gevallen zullen opduiken in de Europese Unie, dus mogelijk ook in België.

Belangrijk voor elke arts is het herkennen van de symptomen van de aandoening. De meest frequente zijn koorts, hoesten en dyspneu. De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie. Radiologie toont de typische kenmerken van een virale pneumonie met diffuse bilaterale infiltraten. De diagnostiek wordt uitgevoerd door het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen van het UZ Leuven. Specifiek voor huisartsen schreef het Riziv samen met onder meer de FOD Volksgezondheid en Sciensano een scenario uit voor het geval ze met een mogelijke coronavirusinfectie worden geconfronteerd.

Keert een patiënt uit China terug en vraagt hij een raadpleging aan, dan is het belangrijk hem buiten de normale raadplegingsuren te ontvangen. Contact met andere patiënten in de wachtruimte dient te worden vermeden. Uiteraard kan ook een huisbezoek. Om als verdacht geval gecatalogeerd te worden, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: de patiënt moet uit China zijn teruggekeerd of in contact geweest met iemand en die de diagnose kreeg; de mogelijke blootstelling dateert van minder dan veertien dagen geleden; en de patiënt is symptomatisch.

Voldoet een patiënt aan de criteria om als verdacht geval te worden beschouwd, dan moeten er vier acties worden ondernomen:


 1. Toepassing van een aantal voorzorgsmaatregelen:
  • a. Geef de patiënt een mondmasker
  • b. Draag zelf een mondmasker
  • c. Was na de raadpleging de handen met zeep of een hydroalcoholische oplossing
  • d. Ontsmet stethoscoop en ander medische materiaal dat wordt gebruikt
  • e. Ontsmet alle oppervlakken die de door de patiënt werden aangeraakt met ontsmettingsmiddel
 2. Voer een klinisch onderzoek uit
 3. Neem contact met de dienst infectieziektebestrijding
 4. Stel samen een plan op voor de verdere opvolging van de patiënt

Vertoont de patiënt ernstige respiratoire symptomen of vertoont hij tekens van een luchtweginfectie zonder alarmsymptomen maar behoort hij tot een risicogroepen, dan moet de patiënt worden doorverwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De dienst spoedgevallen van het ziekenhuis moet wel op voorhand worden verwittigd van de komst van de patiënt. Vertoont de patiënt een luchtweginfectie zonder alarmsymptomen en behoort hij niet tot een risicogroep, dan moet de patiënt zeven dagen thuisblijven. Het is hem verboden het huis te verlaten. Een symptomatische behandeling dringt zich op en samen met de patiënt kan worden overlopen welke hygiënische maatregelen aangewezen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verergeren de symptomen, dan moet de patiënt meteen terug contact opnemen met de huisarts. Zijn de symptomen verdwenen, dan worden de isolatiemaatregelen opgeheven.

Share this article

Marina Secretariaat

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.