Hoe het nieuwe geneesmiddelenvoorschrift gebruiken?

November 08, 2019 - by Marina Secretariaat

Sinds 1 november is er een nieuw model van het papieren geneesmiddelenvoorschrift. Dit is drie maanden geldig, maar u kunt deze geldigheidsperiode verkorten of verlengen tot maximaal één jaar. Oudere voorschriften (voor 1 november) zijn nog geldig tot en met 31 januari 2020. We geven u enkele voorbeelden om deze periodes te verduidelijken. Bedoeling is dat elektronische voorschriften de norm worden vanaf 1 januari 2020.

Voorbeelden van de geldigheidsduur van een voorschrift voor geneesmiddelen opgesteld vóór 1 november 2019

Vanaf 1 november zal de apotheker een geneesmiddel dat voorgeschreven is vóór die datum kunnen afleveren tot en met 31 januari 2020,

 » Read more about: Hoe het nieuwe geneesmiddelenvoorschrift gebruiken?  »

Riziv-premie voor gepensioneerde artsen.

October 25, 2019 - by Marina Secretariaat

Het Belgisch Staatsblad publiceerde maandag een Koninklijk Besluit waardoor gepensioneerde artsen die blijven doorwerken en het akkoord respecteren, een Riziv-premie kunnen aanvragen.
Wanneer een arts er na zijn wettelijk pensioen voor kiest toch verder te blijven werken binnen het kader van het akkoord artsen-ziekenfondsen, dan kon die tot voor kort geen sociaal statuut aanvragen. Het Koninklijk Besluit dat maandag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, maakt het mogelijk voor artsen die in deze situatie verkeren om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 een premie aan te vragen die gelijkwaardig is aan de sociale voordelen van de conventie.

 » Read more about: Riziv-premie voor gepensioneerde artsen.  »

Sociaal statuut versoepeld.

- by Marina Secretariaat

Het Belgisch Staatsblad publiceerde maandag het Koninklijk Besluit van 19 september dat de regels voor het verwerven van het sociaal statuut voor sommige artsen versoepelt.

Om in aanmerking te komen voor de sociale voordelen van het akkoord dat artsen en ziekenfondsen afsluiten, moeten artsen bepaalde activiteitendrempels halen. Sommige artsen hebben echter recht op het sociaal statuut zonder aan de drempel te voldoen. Voor hen wordt een speciale regeling uitgewerkt waarvan de modaliteiten maandag in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 » Read more about: Sociaal statuut versoepeld.  »

Stoelgangtest is enorm succes.

October 18, 2019 - by Marina Secretariaat

Duidelijke boodschappen en makkelijk uit te voeren acties doen de bevolking deelnemen aan de vroegtijdige opsporing van ziekten. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Een duidelijk voorbeeld van een geslaagde campagne om vroegtijdig aandoeningen op te sporen is de test die dikkedarmkanker moet opsporen. In Vlaanderen geven driemaal zoveel mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar aan zich te hebben laten testen op dikkedarmkanker in vergelijking met de vorige ondervraging die dateert uit 2013.

 » Read more about: Stoelgangtest is enorm succes.  »

Artsen voor het klimaat

October 11, 2019 - by Marina Secretariaat

Er waren al jonge studenten en grootouders voor het klimaat. Daar komen nu de Docs for Climate bij. Intussen ondertekenden al ruim duizend artsen de open brief die ze opstelden. Domus Medica en Jong Domus behoren tot de initiatiefnemers.

Het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet zette de klimaatverandering vorig jaar prominent op de medische agenda door te stellen dat klimaatverandering “de grootste bedreiging van de 21ste eeuw voor de wereldgezondheid is”.

 » Read more about: Artsen voor het klimaat  »

Type 2 diabetes patiënten gezocht

October 04, 2019 - by Marina Secretariaat

In kader van een doctoraatsstudie op het Labo van Ionenkanaalonderzoek (VIB) en Endocrinologie KUL/UZ Leuven zijn we op zoek naar patiënten met type 2 diabetes die enkel met dieet of metformine behandeld worden. Het is nagenoeg onmogelijk deze patiënten in dit stadium van hun ziekte te vinden binnen UZ Leuven voor deze academische, interventionele studie.

INHOUD STUDIE

We onderzoeken de invloed van een stevia-extract, rebaudioside A, op insulinevrijzetting en glucosehomeostase. Patiënten worden 5 keer uitgenodigd te UZ Leuven Gasthuisberg voor:

  • 1 screeningsvisite
  • 2 maal 2 opeenvolgende visites.

 » Read more about: Type 2 diabetes patiënten gezocht  »

“Huisarts” slechts eenmaal in Vlaams regeerakkoord.

- by Marina Secretariaat

Hoewel gezondheidszorg een van de belangrijke opdrachten van de Vlaamse overheid is, komt het woord ‘huisarts’ slechts eenmaal in het regeerakkoord van de regering Jambon voor. 

“De eerstelijnspsychologische functie, waarbij de huisarts het eerste aanspreekpunt is, is belangrijk voor Vlaanderen omdat mensen op die manier snel en laagdrempelig ondersteuning kunnen krijgen binnen de basiszorg.” Dit is de enige letterlijke vermelding van de huisarts in het regeerakkoord dat N-VA, CD&V en Open VLD begin deze week sloten om de regering Jambon op de rails te zetten.

 » Read more about: “Huisarts” slechts eenmaal in Vlaams regeerakkoord.  »

Griepvaccin: wanneer vaccineren?

October 01, 2019 - by Marina Secretariaat

Vaccinatie tegen griep maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema. De griepprik is wel sterk aanbevolen voor:

  • 65-plussers;
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum,

 » Read more about: Griepvaccin: wanneer vaccineren?  »

Steeds minder, maar wel oudere huisartsen.

September 30, 2019 - by Marina Secretariaat

In 2016 waren er meer dan 500 actieve huisartsen minder dan in 2004. Dat blijkt uit het rapport dat de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen recent bekendmaakte.

Het kadaster van de medische beroepen leek lange tijd een soort monster van Loch Ness. Er werd wel veel over gepraat, maar het kwam er maar niet. Daar is nu verandering in gekomen door de publicatie van het PlanKad Artsen 2004-2016 door de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen.

 » Read more about: Steeds minder, maar wel oudere huisartsen.  »

Apotheker van wacht wordt goedkoper!

September 10, 2019 - by Marina Secretariaat

Apothekers krijgen een beschikbaarheidshonorarium voor het vervullen van de wachtdienst.

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) keurde de regering een wetsontwerp goed waarin wordt bepaald dat apothekers nog dit jaar een beschikbaarheidshonorarium krijgen voor het vervullen van de wachtdienst. 

Voordeel voor de patiënt: de toeslag die momenteel nog geldt wanneer men ’s avonds of in het weekend naar de apotheker gaat om geneesmiddelen te kopen,

 » Read more about: Apotheker van wacht wordt goedkoper!  »

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.