ICT ondersteuning bieden in de eerste lijn.

January 20, 2020 - by Marina Secretariaat

NIEUW – e-learning Elektronisch voorschrijvenSinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht. Wil jij nog meer te weten komen over wat elektronisch voorschrijven via Recip-e precies inhoudt, wie Recip-e kan gebruiken en wil je graag een duidelijk overzicht van wat er nu nieuw is aan de regelgeving en wat de impact is voor de praktijk? In onze gloednieuwe e-learning gaan we dieper in op deze vragen. Bovendien komt ook de regelgeving omtrent het elektronisch voorschrift met behulp van oefeningen uitgebreid aan bod.   » Read more about: ICT ondersteuning bieden in de eerste lijn.  »

Extra lesgevers gezocht – LOK-navorming: Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid in de huisartsenpraktijk

January 17, 2020 - by Marina Secretariaat

Domus Medica en Sensoa zijn op zoek naar extra lesgevers om de meest populaire LOK-navorming van 2019 verder aan te bieden. Deze navorming werd door 466 huisartsen als erg positief geëvalueerd en biedt hen de tools en motivatie om seksuele gezondheid meer ter sprake te brengen met patiënten. Wegens dit succes heeft de Vlaamse overheid extra middelen ingezet zodat deze navorming verder gratis aangeboden kan worden.

Er is een uitgewerkt draaiboek, de lessen worden steeds in duo gegeven (arts én seksuoloog),

 » Read more about: Extra lesgevers gezocht – LOK-navorming: Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid in de huisartsenpraktijk  »

Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift: het Riziv geeft uitleg

- by Marina Secretariaat

Sinds 1 januari is het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen, behoudens enkele specifieke gevallen, verplicht voor niet-gehospitaliseerde patiënten. Het Riziv zet deze week alle details over de nieuwe situatie op haar website.

In principe moeten alle geneesmiddelenvoorschriften elektronisch worden aangemaakt. Er gelden echter enkele uitzonderingen:

  • als de huisarts de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt op 1 januari 2020;
  • als het voorschrift wordt opgesteld buiten de spreekkamer, bijvoorbeeld op huisbezoek;

 » Read more about: Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift: het Riziv geeft uitleg  »

Nieuwe richtlijnen voor het aanvragen van mobiliteitshulpmiddelen.

January 07, 2020 - by Marina Secretariaat

Sinds januari 2019 maken
mobiliteitshulpmiddelen deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Hierdoor worden
deze tegemoetkomingen niet langer terugbetaald door de het federale RIZIV en de
ziekenfondsen. De tegemoetkoming wordt vanaf 1 januari 2019 uitbetaald door de
zorgkassen en het agentschap Vlaamse sociale bescherming.

Voor huisartsen wijzigen er twee
zaken:

  • Een nieuw formulier (verplicht vanaf 1 april 2020)
  • Voor enkele aandoeningen geeft enkel een voorschrift van de neuroloog recht op de tegemoetkoming.

 » Read more about: Nieuwe richtlijnen voor het aanvragen van mobiliteitshulpmiddelen.  »

Conventie 2020 versterkt huisartsen

December 23, 2019 - by Marina Secretariaat

Zopas hebben artsen, ziekenfondsen en de overheid
een conventieakkoord gesloten. Het is een overgangsakkoord voor één jaar
geworden, met enkele opvallende punten van vooruitgang voor de
eerstelijnszorg. 

De Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) heeft
er voor gepleit de looptijd van het akkoord tot één jaar te beperken, vanwege
de bijzondere omstandigheden: de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen
(NCAZ) heeft pas in de tweede helft van november kennis genomen van de
budgettaire context en bovendien is er bij ontstentenis van een federale
regering met volle bevoegdheden nog geen duidelijkheid over het toekomstige
beleid. 

 » Read more about: Conventie 2020 versterkt huisartsen  »

Oproep moderatoren LOK-pakket lage rugpijn en radiculaire pijn

December 13, 2019 - by Marina Secretariaat

 

In opdracht van de FOD Volksgezondheid
heeft Domus Medica samen met een multidisciplinair team een LOK-pakket
samengesteld over de KCE-richtlijn ‘Lage rugpijn en radiculaire pijn’. Bent u
geïnteresseerd om hiervoor als moderator op te treden in uw regio? Op
donderdag 13 februari 2020 kunt u hierover een gratis train-the-trainer
volgen. Daarna kunt u multidisciplinaire LOK’s begeleiden samen met een
kinesitherapeut en/of psycholoog. Geef uw interesse zeker door aan maarten.guldentops@domusmedica.be.  » Read more about: Oproep moderatoren LOK-pakket lage rugpijn en radiculaire pijn  »

Aanvraag geïntegreerde praktijkpremie start op 13 december 2019.

December 11, 2019 - by Marina Secretariaat

Vorig jaar keurde de Medicomut de parameters voor de premie 2018 en 2019 goed. Na één jaar vertraging door de overheid kan u de premie 2018 vanaf vrijdag 13 december tot en met 8 maart 2020 aanvragen. Domus Medica heeft reeds lang aangedrongen op duidelijkheid en is tevreden dat het koninklijk besluit eindelijk is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat het Riziv aan huisartsen uitbetaalt om de praktijkwerking en het gebruik van e-diensten te ondersteunen.  » Read more about: Aanvraag geïntegreerde praktijkpremie start op 13 december 2019.  »

Aanvraag geïntegreerde praktijkpremie komt eraan

December 06, 2019 - by Marina Secretariaat

Nadat er vertraging was op het KB dat de criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie regelt, is er eindelijk concreet nieuws te melden: publicatie van het KB in het Staatsblad is voorzien voor volgende week, en vanaf dat moment zal het Riziv de aanvraag kunnen openzetten. De aanvraagprocedure loopt zoals steeds via MyRiziv.
 
Zodra de aanvraagprocedure ook daadwerkelijk live staat, zal dit via de Riziv-website van de geïntegreerde praktijkpremie vermeld worden, ook onze website zal u daarvan op de hoogte houden.

 » Read more about: Aanvraag geïntegreerde praktijkpremie komt eraan  »

Afronden verplicht

November 29, 2019 - by Marina Secretariaat

Vanaf 1 december moeten artsen, net als alle andere ’ondernemers’, de bedragen afronden die hun patiënten contact betalen.

De muntstukken van 1 en 2 eurocent staan op het punt te verdwijnen. Dat heeft ook gevolgen voor patiënten die hun huisarts contant betalen. Net als alle andere ondernemers moeten huisartsen het bedrag dat de patiënt betaalt, afronden. 

Eindigt het bedrag op 1, 2, 6 of 7 cent, dan wordt afgerond naar het dichtste lagere veelvoud van 5 cent;

 » Read more about: Afronden verplicht  »

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.