Apotheekwachtdienst Zele

November 28, 2019 - by Marina Secretariaat

Door de evoluties op gebied van wachtdiensten voor dokters en apothekers zullen de apothekers uit Zele zich vanaf januari 2020 aansluiten bij de WAWA wachtdiensten. Vanaf januari 2020 nemen niet alle Zeelse apotheken deel aan het eigen wachtsysteem, waardoor deze permanentie niet langer haalbaar is. Het overkoepelende systeem, voor Zele georganiseerd door de lokale beroepsvereniging KAVW en in quasi gans Vlaanderen toegepast, zou voldoende service bieden aan patiënten die dringend medicatie nodig hebben. De wachtdienst van de apotheek start om 19u tot 22u en ook op zon- en feestdagen.

 » Read more about: Apotheekwachtdienst Zele  »

VERMINDEREN CAMPAGNES OVER GEESTELIJKE GEZONDHEID HET STIGMA?

November 26, 2019 - by Marina Secretariaat

Een psychose is niet gevaarlijk, noch angstaanjagend. Onwetendheid wegnemen drukt de vooroordelen de kop in. Tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheidszorg (1-10 oktober) wordt het belang van kennis over psychische problemen onderstreept.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Een psychose is niet zeldzaam. Ongeveer 3% van de Belgische jongeren is psychosegevoelig. De eerste psychose manifesteert zich vaak tussen de leeftijd van 16 en 35 jaar. Omdat mensen met een psychose zich ‘raar’ kunnen gedragen,

 » Read more about: VERMINDEREN CAMPAGNES OVER GEESTELIJKE GEZONDHEID HET STIGMA?  »

Campagne tegen agressie bij huisartsen

November 22, 2019 - by Marina Secretariaat

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken stuurt een brief naar alle huisartsen met daarbij posters die ze in de wachtzaal kunnen ophangen en die rechtstreeks gericht zijn aan prikkelbare patiënten. De poster roept hen op respect te hebben voor hun huisarts.

Cijfers tonen steeds weer aan dat huisartsen erg gevoelig zijn voor agressie, zowel verbaal als fysiek. We hoeven hier het dramatische verhaal van Patrik Roelandt niet in herinnering te brengen. 

Binnenlandse Zaken vindt dat huisartsen meer respect verdienen dan ze vandaag krijgen en start daarom een nieuwe campagne die rechtstreeks de patiënten aanspreekt en hen vraagt respect op te brengen voor hun huisarts.

 » Read more about: Campagne tegen agressie bij huisartsen  »

Wat verwachten burgers en zorgverleners van eGezondheid?

November 20, 2019 - by Marina Secretariaat

Hoe kunnen we onze e-Gezondheidstoepassingen verder verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, lanceert de overheid de eHealthMonitor 2019. De monitor peilt naar de praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten bij hun gebruik van digitale toepassingen in de zorg.

Digitale toepassingen zijn vandaag onmisbaar in de zorg. Ze vormen een sleutel om de administratie te vereenvoudigen, ze ondersteunen zorgverleners in hun zorgtaken, ze helpen de organisatie en de kwaliteit van zorg te verbeteren,

 » Read more about: Wat verwachten burgers en zorgverleners van eGezondheid?  »

Ook insolvabele patiënt heeft recht op zorg!

November 15, 2019 - by Marina Secretariaat

Elke patiënt heeft recht op zorg, ook patiënten die insolvabel zijn. De Nationale Raad van de Orde van Artsen stelt voor op lokaal gebied een reflectiegroep op te richten die zich over de problematiek buigt.

Is een arts deontologisch verplicht een patiënt te verzorgen die insolvabel is? Die vraag kreeg de Nationale Raad van de Orde der Artsen voorgelegd op de vergadering van oktober. De Belgische grondwet is duidelijk: iedereen heeft recht op sociale zekerheid,

 » Read more about: Ook insolvabele patiënt heeft recht op zorg!  »

Naar de specialist? Enkel na doorverwijzing!

- by Marina Secretariaat

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft geen deontologische bezwaren tegen de praktijk van specialisten om enkel nieuwe patiënten te aanvaarden na doorverwijzing door de huisarts.

In oktober vorig jaar bond de Gentse specialist Guy T’Sjoen in het weekblad Knack de koe de bel aan: al te vaak zoeken patiënten iets op via Google en nemen ze rechtstreeks contact op met hem voor een afspraak. Daardoor loopt de wachttijd onnodig op.

 » Read more about: Naar de specialist? Enkel na doorverwijzing!  »

Hoe het nieuwe geneesmiddelenvoorschrift gebruiken?

November 08, 2019 - by Marina Secretariaat

Sinds 1 november is er een nieuw model van het papieren geneesmiddelenvoorschrift. Dit is drie maanden geldig, maar u kunt deze geldigheidsperiode verkorten of verlengen tot maximaal één jaar. Oudere voorschriften (voor 1 november) zijn nog geldig tot en met 31 januari 2020. We geven u enkele voorbeelden om deze periodes te verduidelijken. Bedoeling is dat elektronische voorschriften de norm worden vanaf 1 januari 2020.

Voorbeelden van de geldigheidsduur van een voorschrift voor geneesmiddelen opgesteld vóór 1 november 2019

Vanaf 1 november zal de apotheker een geneesmiddel dat voorgeschreven is vóór die datum kunnen afleveren tot en met 31 januari 2020,

 » Read more about: Hoe het nieuwe geneesmiddelenvoorschrift gebruiken?  »

Riziv-premie voor gepensioneerde artsen.

October 25, 2019 - by Marina Secretariaat

Het Belgisch Staatsblad publiceerde maandag een Koninklijk Besluit waardoor gepensioneerde artsen die blijven doorwerken en het akkoord respecteren, een Riziv-premie kunnen aanvragen.
Wanneer een arts er na zijn wettelijk pensioen voor kiest toch verder te blijven werken binnen het kader van het akkoord artsen-ziekenfondsen, dan kon die tot voor kort geen sociaal statuut aanvragen. Het Koninklijk Besluit dat maandag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, maakt het mogelijk voor artsen die in deze situatie verkeren om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 een premie aan te vragen die gelijkwaardig is aan de sociale voordelen van de conventie.

 » Read more about: Riziv-premie voor gepensioneerde artsen.  »

Sociaal statuut versoepeld.

- by Marina Secretariaat

Het Belgisch Staatsblad publiceerde maandag het Koninklijk Besluit van 19 september dat de regels voor het verwerven van het sociaal statuut voor sommige artsen versoepelt.

Om in aanmerking te komen voor de sociale voordelen van het akkoord dat artsen en ziekenfondsen afsluiten, moeten artsen bepaalde activiteitendrempels halen. Sommige artsen hebben echter recht op het sociaal statuut zonder aan de drempel te voldoen. Voor hen wordt een speciale regeling uitgewerkt waarvan de modaliteiten maandag in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 » Read more about: Sociaal statuut versoepeld.  »

Stoelgangtest is enorm succes.

October 18, 2019 - by Marina Secretariaat

Duidelijke boodschappen en makkelijk uit te voeren acties doen de bevolking deelnemen aan de vroegtijdige opsporing van ziekten. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Een duidelijk voorbeeld van een geslaagde campagne om vroegtijdig aandoeningen op te sporen is de test die dikkedarmkanker moet opsporen. In Vlaanderen geven driemaal zoveel mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar aan zich te hebben laten testen op dikkedarmkanker in vergelijking met de vorige ondervraging die dateert uit 2013.

 » Read more about: Stoelgangtest is enorm succes.  »

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.