Veilig minder antibiotica? Ontdek hoe!

January 05, 2018 - by Anja Secretariaat

Op www.e-learninghealth.be wordt een zeer nuttige e-learning “Veilig minder antibiotica? Ontdek hoe!” aangeboden. Deze gratis training neemt 10 minuten van uw tijd in beslag en is zeer interessant. 

Bij deze effectieve training hoort ook een patiëntenbrochure. BAPCOC levert deze winter alle huisartsen in België, provincie per provincie, een doos met deze patiëntenbrochures.

 » Read more about: Veilig minder antibiotica? Ontdek hoe!  »

Nieuw dagverzorgingscentrum voor jonge mensen met dementie

June 08, 2017 - by Anja Secretariaat

De confrontatie met (jong) dementie is een ingrijpende gebeurtenis. Het leven van de patiënt en zijn of haar directe omgeving verandert. Het is klinisch bewezen dat bezig blijven (zoals geheugen stimuleren, bewegen) in positieve zin bijdraagt aan de vertraging van het dementieproces. Sociaal contact is voor mensen met dementie ontzettend waardevol. Kunnen praten en activiteiten doen samen met lotgenoten werkt stimulerend.

Familiezorg Oost-Vlaanderen opent op 1 juli 2017 een dagverzorgingscentrum voor jonge mensen met dementie.

 » Read more about: Nieuw dagverzorgingscentrum voor jonge mensen met dementie  »

Advies van de HGR over vaccinatie tegen varicella

April 14, 2017 - by Anja Secretariaat

De Hoge Gezondheidsraad formuleert nieuwe aanbevelingen over de preventie van varicella bij kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico. De Hoge Gezondheidsraad is overtuigd van het voordeel van de varicellavaccinatie (met twee dosissen), maar beveelt dit momenteel niet veralgemeend aan.

Varicella (= windpokken, waterpokken) wordt veroorzaakt door het varicella zoster virus (VZV). Primo-infectie geeft levenslange immuniteit. VZV blijft echter latent in het lichaam aanwezig en geeft bij 15-30 % aanleiding tot herpes zoster (gordelroos of zona),

 » Read more about: Advies van de HGR over vaccinatie tegen varicella  »

Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen: hoe toetreden of weigeren?

- by Anja Secretariaat

Op 27 maart 2017 hebben de beroepsorganisaties van de artsen en de ziekenfondsen een akkoord gesloten met financiële en administratieve afspraken.

Hoe kunt u toetreden of weigeren?

Als u niets doet ten laatste op 12 mei 2017, dan treedt u automatisch toe tot het akkoord.

Als u niet of maar gedeeltelijk wilt toetreden, maak dan gebruik van de beveiligde module ‘Mijn conventiegegevens’ in de webtoepassing MyRiziv.

De volledige tekst van het akkoord kunt u raadplegen op de website van het Riziv

 » Read more about: Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen: hoe toetreden of weigeren?  »

Advies hiv-screening door huisartsen

March 06, 2017 - by Anja Secretariaat

Screenen voor hiv is belangrijk voor de patiënt en de volksgezondheid. De helft van de hiv-patiënten in België wordt te laat gediagnosticeerd. Gemiddeld zitten er 23 maanden tussen een hiv-infectie en de diagnose. In die periode is er risico op hiv-transmissie. De kans op transmissie is quasi nihil wanneer de hiv-patiënt medicatie neemt, een stabiele ondetecteerbare virale lading heeft (tijdens de laatste 6 maanden) en geen andere seksueel overdraagbare infectie. Tijdige opstart van hiv-medicatie verhoogt ook de levenskwaliteit en levensduur van de patiënt en is kosteneffectief op lange termijn.

 » Read more about: Advies hiv-screening door huisartsen  »

Oude getuigschriften? Niet weggooien

- by Anja Secretariaat

Sinds 1 januari van dit jaar moet u de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Oude modellen moet u afleveren bij uw lokale belastingkantoor.

Op 1 januari 2017 liep de overgangsperiode af waarbinnen nog het oude model van het getuigschrift voor verstrekte hulp mocht gebruikt worden. Er is nog wel een tolerantieperiode voorzien tot 30 juni 2014 indien de patiënt zelf het getuigschrift aan zijn ziekenfonds bezorgt. De patiënt wordt uitbetaald,

 » Read more about: Oude getuigschriften? Niet weggooien  »

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.