Een zorgtraject chronisch nierinsufficientie is een geschreven overeenkomst tussen de patiënt, de huisarts en de geneesheer-specialist. Het regelt de opvolging en de verzorging van mensen die omwille van hun chronische aandoening een complexe behandeling nodig hebben. Het beoogt een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de huisarts, de specialist, de patiënt en andere zorgverstrekkers. Het uiteindelijk doel is om de ziekte goed aan te pakken zodat de patiënt langer en gezonder leeft.
In de bovenstaande rubrieken vindt u de nodige informatie en documenten over het zorgtraject chronisch nierinsufficientie:

Hoe start ik op?
Hier vindt u het stappenplan om een zorgtraject chronisch nierinsufficiëntie op te starten.
Opvolging:
Hier vindt u het opvolgplan voor een patiënt met een zorgtraject chronisch nierinsufficiëntie.
Voorbereiding radiologisch onderzoek:
Hier vindt u informatie voor de voorbereiding van een radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel om extra nierschade te voorkomen.
Contactgegevens:
Hier vindt u de contactgegevens van alle zorgverleners betrokken bij zorg van een patiënt met chronisch nierinsufficiëntie.

Stappenplan voor de huisarts: zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

Voorwaarden

 
Medisch GFR < 45 ml/min/1,73m² Volgens de vereenvoudigde MDRD-formule Bevestigd na tenminste 3 maand en/of Proteinurie >1g per dag Bepaald dmv urinestaal Bevestigd na tenminste 3 maand
  Ouder zijn dan 18 jaar
  Niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
Andere Ondertekening contract door patiënt, huisarts en nefroloog
  GMD bij de huisarts (< 12 maand)
  Min. 1 consultatie per jaar bij nefroloog
  Min. 2 contacten per jaar met huisarts

Concreet stappenplan

 
Stap 1 Huisarts bespreekt voorwaarden en doelstellingen van zorgtraject met patiënt
Stap 2 Huisarts en patiënt ondertekenen het contract (enkel tijdens consultatie). Klik hier om het contract te downloaden
Stap 3 Huisarts vult verwijsbrief voor nefroloog in
Stap 4 Huisarts verwijst patiënt naar de nefroloog (contract + verwijsbrief + labo-resultaten) die contract ondertekent. Afsprakenbureau nefrologie AZ sint-Blasius: 052/25.29.48
Stap 5 Huisarts stuurt kopie naar adviserend geneesheer mutualiteit en bewaart origineel in GMD Startdatum zorgtraject = datum ontvangst en goedkeuring door adviserend geneesheer.
Stap 6 Huisarts maakt voorschriften
  1. Bloeddrukmeter: – Voorschrift met vermelding: bloeddrukmeter voor patiënt in zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (zt cni) – Hernieuwing is mogelijk na 5 jaar
  2. Geneesmiddelen: – Voorschrift met vermelding: zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (zt cni) – Vermelding zorgtraject is voldoende voor een groot aantal geneesmiddelen waarvoor vroeger Bf-attesten ingevuld moesten worden.! De vergoedingsvoorwaarden voor deze geneesmiddelen blijven ongewijzigd. 
  3. Dietetiek: Patiënt heeft recht op consultaties van min. 30 minuten bij een erkende dietiste a rato: – Stadium 3b (GFR 30-44): 2 consultaties/jaar – Stadium 4 (GFR 15-29): 3 consultaties/jaar – Stadium 5 (GFR < 15): 4 consultaties/jaar Voorschrift huisarts: vermelding ‘patiënt met zorgtraject.’ ! Patient betaalt remgeld
Stap 7 Patient neemt mee naar de apotheek: – Goedkeuring mutualiteit zorgtrajectcontract – Voorschrift geneesmiddelen – Voorschrift bloeddrukmeter
  Patient neemt mee naar dietiste: – Goedkeuring mutualiteit zorgtrajectcontract – Voorschrift dietetiek

En verder

 
Consultaties Patiënt heeft recht op onbeperkt aantal consultaties bij huisarts en nefroloog → volledig terugbetaald door mutualiteit
Registratie EMD Huisarts voert 3-maandelijkse controles uit: Renale diagnose, bloeddruk, hemoglobine, creatinine, eGFR, parathormoon,……
24u-BDmeting Huisarts maakt afspraak: 052/20.09.90
Opvolging – Wijzigen levensstijl – Opvolgen en behandelen van: * Onderliggend nierpathologie * Hypertensie * Cardiovasculaire pathologie * Diabetes * Hyperlipidemie * Urineweginfecties * Proteinurie * Tabaksverslaving * Dieetadvies – Opvolgen fysische parameters: bloeddruk, gewicht, vullingstoestand – Biologische controles: microalbuminurie, Hb, Hct, creatinine, ureum, (urinezuur), Na, K, Cl, Ca, P, HCO3, PTH, 25-OH-vit, D3, lipiden, glycemie, en zo nodig HbA1c – Vermijden nefrotoxische medicatie en IV RX/CT/MRI contrasten (in overleg met nefroloog) – Opsporen en behandelen van complicaties – Vaccinatie (griep, pneumokokken, hep B)
Heeft u vragen contacteer dan de zorgtrajectpromotor: Wim Thierens Zorgtrajectpromotor LMN Vehamed Tel: 052/21.14.00 GSM: 0478/58 48 26 E-mail: zorgtrajecten@vehamed.be
Heeft u vragen contacteer dan de zorgtrajectpromotor:

Wim Thierens Zorgtrajectpromotor LMN Vehamed
Tel: 052/21.14.00 GSM: 0478/ 58 48 26 E-mail: zorgtrajecten@vehamed.be
Zorgverleners eerstelijn

Regio

Zoeken
Arts-specialist

Ziekenhuis/privé praktijk

Zoeken
Voor meer informatie kan u ons secretariaat contacteren.
Elke werkdag van 8u30 t.e.m.12u00.
secretariaat@vehamed.be +32 (0)52/20 09 90
Vehamed VZW Kroonveldlaan 40D 9200 Dendermonde

Voorbereiding radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel:

1. Stoppen van de volgende geneesmiddelen 1 dag voor onderzoek tot en met 3 dagen na onderzoek:
 
• ACE-inhibitoren • Sartanen • Metformine

2. Eén uur op voorhand een intraveneus infuus voor rehydratatie via daghospitalisatie. Bij twijfel kan steeds contact genomen worden met de dienst nefrologie.

Afsprakenbureau nefrologie AZ Sint-Blasius:
052/25 29 48
24-uursbloeddrukmeting:
052/20 09 90

Dietisten met specialisatie nefrologie:

Mevr. Christel Van Geeteruyen Rotstraat 35, 9240 Zele
052/45 26 28
Mevr. Chantal Van Der Meersch Loystraat 106, 9220 Hamme
052/38 13 00 0498/37 95 78 (GSM)
 
×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.