In deze rubriek vindt u de nodige informatie en documenten over:

Het prezorgtraject diabetes type 2

Het prezorgtraject diabetes is een initiatief van het lokaal multidisciplinair netwerk vehamed.
Het doel van het prezorgtraject diabetes is om de aanpak, de behandeling en de opvolging van de ziekte al vanaf diagnose zo goed mogelijk te coördineren en te organiseren. U vindt o.a. een stappenplan om het prezorgtraject op te starten

Het zorgtraject diabetes type 2

Een zorgtraject diabetes type 2 is een geschreven overeenkomst tussen de patiënt, de huisarts en de geneesheer-specialist.
Het regelt de opvolging en de verzorging van mensen die omwille van hun chronische aandoening een complexe behandeling nodig hebben.
Het beoogt een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de huisarts, de specialist, de patiënt en andere zorgverstrekkers. Het uiteindelijk doel is om de ziekte goed aan te pakken zodat de patiënt langer en gezonder leeft.
U vindt o.a. een stappenplan om een zorgtraject op te starten.

Documenten

Hier vindt u alle nuttige documenten voor het prezorgtraject en zorgtraject diabetes type 2.
Nuttige informatie voor diabetes
U vindt ook het stappenplan voor de opstart van orale antidiabetica en insuline en bijkomende informatie over diabeteseducatie.

Het prezorgtraject diabetes is een initiatief van het lokaal multidisciplinair netwerk Vehamed. Het doel van het prezorgtraject diabetes is om de aanpak, de behandeling en de opvolging van de ziekte al vanaf diagnose zo goed mogelijk te coördineren en te organiseren.

Download hier het stappenplan.

Voorwaarden

 • Patiënt heeft diabetes type 2.
 • Patiënt wordt voor de diabetes enkel behandeld met orale antidiabetica (dus geen incretinemimetica en insuline).
 • Het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type II’ is geattesteerd.

Voordelen

 • Patiënt heeft per kalenderjaar recht op 3 x ½ uur gratis diabeteseducatie gegeven door een diabeteseducator werkzaam in het gezondheidscentrum De Tragel.
  • Een voorschrift van de huisarts is verplicht.
  • De diabeteseducator beslist hoe de 3 x ½ uur opgenomen wordt.
  • Klik hier voor een standaard voorschrift diabeteseducatie.
 • Patiënt heeft recht op 2 consultaties diëtetiek met een verhoogde terugbetaling i.k.v. het zorgmodel.
  • Bij voorkeur wordt er doorverwezen naar een diëtiste-diabeteseducator.
  • Klik hier voor een standaard voorschrift diëtetiek.
 • Patiënt heeft recht op 2 consultaties podologie met een verhoogde terugbetaling i.k.v. het zorgmodel.
  • Klik hier voor een standaard voorschrift podologie.

Andere

 • Een patiënt geïncludeerd in het prezorgtraject diabetes en die na een tijd voldoet aan de inclusiecriteria van het zorgtraject diabetes is verplicht om over te stappen naar het zorgtraject diabetes.
 • Het prezorgtraject diabetes is enkel toegankelijk voor patiënten die behandeld worden door een huisarts lid van de huisartsenkring Vehamed.

Kijk in de zorgverlenersgids voor de contactgegevens van diabeteseducator, podoloog of diëtist.

Heeft u vragen, contacteer de zorgtrajectpromotor:

Wim Thierens
Zorgtrajectpromotor LMN Vehamed
Tel: 052/ 21 14 00
GSM: 0478/ 58 48 26
wim.thierens@vehamed.be

ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. In 2009 is het zorgtraject diabetes type 2 in werking getreden. Er is een stappenplan ontwikkeld om het zorgtraject aan te vragen en op te volgen.

Voorwaarden

Medisch Diabetes type 2
  1-2 insuline-injecties per dag, incretinemimetica of maximale orale therapie (injecties worden overwogen)
Andere Ondertekening contract door patiënt, huisarts en endocrinoloog
  GMD bij de huisarts (binnen de 12 maand)
  Min. 1 consultatie per jaar bij de endocrinoloog
  Min. 2 contacten per jaar met de huisarts

Concreet stappenplan 

Stap 1   Huisarts bespreekt voorwaarden en doelstellingen van zorgtraject met patiënt
Stap 2   Huisarts en patiënt ondertekenen contract (enkel tijdens consultatie)
Klik hier voor het contract zorgtraject diabetes type 2
Stap 3   Huisarts vult verwijsbrief voor endocrinoloog in
Stap 4   Huisarts verwijst patiënt naar de endocrinoloog (contract + verwijsbrief + labo-resultaten) die contract ondertekent.
Secretariaat Endocrinolgie AZ St.-Blasius:052/25.26.60
Stap 5   Huisarts stuurt kopie naar adviserend geneesheer mutualiteit en bewaart origineel in GMD
Startdatum zorgtraject = datum ontvangst en goedkeuring door adviserend geneesheer
Stap 6   Huisarts maakt voorschriften
    1. opstarteducatie
– voorschrift + verwijsbrief
– min. 2 ½ uur per jaar (5 sessies)
– max. 5 uur per jaar (10 sessies) → aantal bijkomende sessies te bepalen door huisarts. Klik hier voor een voorschrift diabeteseducatie
    2. zelfzorgmateriaal
– voorschrift met vermelding ‘zorgtraject diabetes’
– glucometer: hernieuwing na 3 jaar
– strips (3×50) en lancetten (100) kunnen elke 6 maand opnieuw aangevraagd worden. Klik hier voor een voorbeeld voorschrift zelfzorgmateriaal.
    3. geneesmiddelen – voorschrift met vermelding zorgtraject diabetes (ztd)
– vermelding zorgtraject is voldoende voor een groot aantal geneesmiddelen waarvoor vroeger bf-attesten ingevuld moesten worden.
! de vergoedingsvoorwaarden voor deze geneesmiddelen blijven ongewijzigd. Klik hier voor de lijst geneesmiddelen opgenomen in de vergoedingsgroep ‘ZORGTRAJECT DIABETES’
Stap 7   Huisarts (of patiënt) maakt afspraak met diabeteseducator
→ Bij voorkeur verwijzen naar educatoren van de 1ste lijn. Gelieve slechts te verwijzen naar educatoren AZ St-Blasius:
– Indien educatie 1 lijn ontoereikend is
– Bij complexe medische toestand

En verder 

Diëtetiek patiënt heeft recht op 2 sessies (min. 30 minuten) per jaar
→ patiënt betaalt enkel remgeld.
voorschrift huisarts vermelding ‘patiënt met zorgtraject’. Klik hier voor een voorschrift dietetiek
Podologie Patiënt heeft recht op 2 sessies (min. 45 minuten) per jaar
→ patiënt betaalt enkel remgeld.
Voorschrift huisarts: vermelding ‘patiënt met zorgtraject’.
+ vermelding risicogroep (1 – 2A – 2B – 3). Klik hier voor een voorschrift podologie
Oogarts 1x per jaar. De patiënt betaalt het gewone remgeld
Consultaties Patiënt heeft recht op onbeperkt aantal consultaties bij huisarts en endocrinoloog
→ volledig terugbetaald door ziekteverzekering
Materiaal Glucometer: voorschrift vernieuwen na 3 jaar
Strips (3×50) + lancetten (100): voorschrift vernieuwen na 6 maand
Educatie Huisarts kan opvolgeducatie voorschrijven
Max. 1u per jaar (2 sessies)
Huisarts kan extra educatie bij problemen voorschrijven
Max. 2u per jaar (4 sessies)
In 3 kritische situaties is educatie verplicht:
– Start van insuline of GLP-1 analogen: min. 2 ½ uur per jaar
– Overgang van 1 naar 2 injecties: min. 1 uur per jaar
– Onvoldoende metabole controle (HbA1c > 7,5%): min. 1u per jaarKlik hier voor een overzicht van de verschillende diabeteseducaties
Opvolging Huisarts voert 3-maandelijks controles uit: HbA1c, BMI, BD, LDL, ……
Heeft u vragen contacteer dan de zorgtrajectpromotor: Wim Thierens
Zorgtrajectpromotor LMN Vehamed
Tel: 052/21 14 00
GSM: 0478/58 48 26
E-mail: zorgtrajecten@vehamed.be

richtlijnen-ada

 

Aandachtspunten en
terugbetalingsvoorwaarden:

(klik om de PDF te bekijken)

METFORMINE

SULFONYLUREA

THIAZOLIDINE-DIONES

DPP-4 REMMERS

SGLT-REMMER

GLP-1 ANALOGEN

TYPE INSULINES

Wijzigingen in de regelgeving van de zorgtrajecten vanaf 1 januari 2019:

1. Zorgtrajectcontracten

De patiënt moet geen toestemming meer geven om zijn gegevens te laten verwerken voor een wetenschappelijke evaluatie omdat de privacywet dit reeds toelaat. De bestaande contracten, die vóór 1 januari 2019 naar het ziekenfonds werden gestuurd, blijven lopen en moeten dus niet vervangen worden door een nieuw contract.

2. Verlengen van een zorgtraject door rekening te houden met een prestatie specialist

Indien de patiënt met een zorgtraject in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis verblijft en zich om medische redenen niet meer kan verplaatsen naar de raadpleging van de specialist, komt het aanrekenen van de honoraria voor een bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een specialist ook in aanmerking voor de jaarlijkse verlenging, op voorwaarde dat de arts-specialist een zorgtrajectcontract voor de betrokken ziekte mag ondertekenen.

(103051 Bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een geneesheer-specialist, op schriftelijke vraag van de behandelende huisarts of van de behandelende huisarts op basis van verworven rechten, met schriftelijk verslag van de geneesheer-specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is vereist indien zij gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag)

Documenten ifv het ZTD:

Klik hier om het Contract Zorgtraject Diabetes Type 2 te downloaden (versie januari 2019).

Voorschriften:

Diabeteseducatie
Dietetiek
Podologie

Andere:

Lijst geneesmiddelen waarvoor geen attest nodig is ikv ztd
Lijst glucosemeters

Overige documenten:

Rijgeschiktheidsattest groep 1
Vliegtuigattest

 

 

 
 

 

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.