In deze rubriek vindt u de nodige informatie en documenten over:

Het voortraject diabetes type 2

Het voortraject diabetes richt zich op de patiënt met diagnose diabetes type 2 die vanaf diagnosestelling opgevolgd wordt door de huisarts en die niet voldoet aan de voorwaarden voor het zorgtraject diabetes type 2.
Het doel van het voortraject diabetes is om de aanpak, de behandeling en de opvolging van de ziekte al vanaf diagnose zo goed mogelijk te coördineren en te organiseren. U vindt o.a. een stappenplan om het voortraject diabetes type 2 op te starten

Het zorgtraject diabetes type 2

Een zorgtraject diabetes type 2 is een geschreven overeenkomst tussen de patiënt, de huisarts en de geneesheer-specialist.
Het regelt de opvolging en de verzorging van mensen die omwille van hun chronische aandoening een complexe behandeling nodig hebben.
Het beoogt een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de huisarts, de specialist, de patiënt en andere zorgverstrekkers. Het uiteindelijk doel is om de ziekte goed aan te pakken zodat de patiënt langer en gezonder leeft.
U vindt o.a. een stappenplan om een zorgtraject op te starten.

Documenten

Hier vindt u alle nuttige documenten voor het voortraject en zorgtraject diabetes type 2.
Nuttige informatie voor diabetes
U vindt ook het stappenplan voor de opstart van orale antidiabetica en insuline en bijkomende informatie over diabeteseducatie.

Het voortraject diabetes is gericht naar de patiënt die vanaf diagnosestelling opgevolgd wordt door de huisarts en die (nog) niet voldoet aan de criteria voor het zorgtraject. Het doel van het voortraject diabetes is om de aanpak, de behandeling en de opvolging van de ziekte al vanaf diagnose zo goed mogelijk te coördineren en te organiseren.

Download hier het stappenplan.

Voorwaarden

 • Patiënt heeft diabetes type 2.
 • Patiënt wordt voor de diabetes enkel behandeld met orale antidiabetica (dus geen incretinemimetica en insuline), voldoet niet aan inclusiecriteria zorgtraject of conventie diabetes.
 • Patiënt heeft een GMD bij de voorschrijvend huisarts.
 • De huisarts rekent jaarlijks nomenclatuurnummer 102852 “opvolging van een patiënt met diabetes type 2” aan.
 • Huisarts bespreekt doelstellingen met de patiënt en deze worden opgevolgd conform het zorgmodel diabetes type 2

Voordelen

 • Patiënt uit subdoelgroep 15-69 jaar én met cardiovasculair risico (BMI > 30 en/of arteriële hypertensie)  heeft recht op max. 4 sessies diabeteseducatie/kalenderjaar (individueel of in groep) naargelang de noden van de patiënt (apart voorschrift per beroepsgroep/type zitting) : 
  • diabeteseducator  : ziekte en levensstijl
  • Diëtist-educator : diëtiek
  • Apotheker : aansporen tot therapietrouw
  • Verpleegkundige (enkel individueel) : ondersteuning zelfmanagement
  • Kinesitherapeut : aansporen tot lichaamsbeweging

Voor lijst met erkende educatoren klik hier. Binnen gezondheidscentrum De Tragel is een erkend verpleegkundige – educator actief.

Het voorschrift diabeteseducatie binnen voortraject vindt u hier

 • Patiënt heeft recht op 2 consultaties diëtetiek met een verhoogde terugbetaling i.k.v. het zorgmodel.
  • Bij voorkeur wordt er doorverwezen naar een diëtiste-diabeteseducator.

Klik hier voor een standaard voorschrift diëtetiek.

 • Patiënt heeft recht op 2 consultaties podologie met een verhoogde terugbetaling i.k.v. het zorgmodel.

Klik hier voor een standaard voorschrift podologie.

Andere

 • Een patiënt geïncludeerd in het voortraject diabetes en die na een tijd voldoet aan de inclusiecriteria van het zorgtraject diabetes is verplicht om over te stappen naar het zorgtraject diabetes.
 • Het voortraject diabetes is enkel toegankelijk voor patiënten die behandeld worden door een huisarts.

 

Heeft u vragen, contacteer de zorgtrajectpromotor:

Wim Thierens
Zorgtrajectpromotor LMN Vehamed
Tel: 052/ 21 14 00
GSM: 0478/ 58 48 26
wim.thierens@vehamed.be

ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. In 2009 is het zorgtraject diabetes type 2 in werking getreden. Er is een stappenplan ontwikkeld om het zorgtraject aan te vragen en op te volgen. 

Voorwaarden

Medisch Diabetes type 2
  1-2 insuline-injecties per dag, incretinemimetica of maximale orale therapie (injecties worden overwogen)
Andere Ondertekening contract door patiënt, huisarts en endocrinoloog
  GMD bij de huisarts (binnen de 12 maand)
  Min. 1 consultatie per jaar bij de endocrinoloog
  Min. 2 contacten per jaar met de huisarts

Concreet stappenplan 

Stap 1   Huisarts bespreekt voorwaarden en doelstellingen van zorgtraject met patiënt
Stap 2   Huisarts en patiënt ondertekenen contract (enkel tijdens consultatie)
Klik hier voor het contract zorgtraject diabetes type 2
Stap 3   Huisarts vult verwijsbrief voor endocrinoloog in
Stap 4   Huisarts verwijst patiënt naar de endocrinoloog (contract + verwijsbrief + labo-resultaten) die contract ondertekent.
Secretariaat Endocrinolgie AZ St.-Blasius:052/25.26.60
Stap 5   Huisarts stuurt kopie naar adviserend geneesheer mutualiteit en bewaart origineel in GMD
Startdatum zorgtraject = datum ontvangst en goedkeuring door adviserend geneesheer
Stap 6   Huisarts maakt voorschriften
    1. Educatie : patiënt heeft recht op 5 sessies per kalenderjaar + éénmalig 5 bijkomende sessies in jaar 1 of jaar 2 van het zorgtraject. Voor overzicht van de erkende diabeteseducatoren klik hier. Voorschrift voor diabeteseducatie : klik hier.
    2. Zelfzorgmateriaal

 • enkel terugbetaalbaar in geval van therapie met insuline of incretinemimetica (nieuwe regelgeving sedert 5/2019)
 • voorschrift huisarts met vermelding “zorgtraject diabetes type 2″glucometer: hernieuwing na 3 jaar + attest diabeteseducator met verwijzing naar voorgeschreven merk en type glucosemeter vereist
 • strips (3×50) en lancetten (100) kunnen elke 6 maand opnieuw aangevraagd worden.

Klik hier voor een voorbeeld voorschrift zelfzorgmateriaal.

Klik hier voor model attest diabeteseducator verplicht bij aflevering glucosemeter.

    3. geneesmiddelen – voorschrift met vermelding zorgtraject diabetes (ztd)
– vermelding zorgtraject is voldoende voor een groot aantal geneesmiddelen waarvoor vroeger bf-attesten ingevuld moesten worden.
! de vergoedingsvoorwaarden voor deze geneesmiddelen blijven ongewijzigd. Klik hier voor de lijst geneesmiddelen opgenomen in de vergoedingsgroep ‘ZORGTRAJECT DIABETES’
Stap 7   Huisarts (of patiënt) maakt afspraak met diabeteseducator
→ Bij voorkeur verwijzen naar educatoren van de 1ste lijn. Gelieve slechts te verwijzen naar educatoren AZ St-Blasius:
– Indien educatie 1 lijn ontoereikend is
– Bij complexe medische toestand

En verder 

Diëtetiek patiënt heeft recht op 2 sessies (min. 30 minuten) per jaar
→ patiënt betaalt enkel remgeld.
voorschrift huisarts vermelding ‘patiënt met zorgtraject’. Klik hier voor een voorschrift diëtetiek
Podologie Patiënt heeft recht op 2 sessies (min. 45 minuten) per jaar
→ patiënt betaalt enkel remgeld.
Voorschrift huisarts: vermelding ‘patiënt met zorgtraject’.
+ vermelding risicogroep (1 – 2A – 2B – 3). Klik hier voor een voorschrift podologie
Oogarts 1x per jaar. De patiënt betaalt het gewone remgeld
Consultaties Patiënt heeft recht op onbeperkt aantal consultaties bij huisarts en endocrinoloog
→ volledig terugbetaald door ziekteverzekering
Materiaal Glucometer: voorschrift vernieuwen na 3 jaar – enkel bij insuline of incretinemimetica !! Attest erkend diabeteseducator met verwijzing voorgeschreven merk en type vereist bij aflevering.
Strips (3×50) + lancetten (100): voorschrift vernieuwen na 6 maand
Educatie Huisarts schrijft educatie voor volgens beroepsgroep. Maximaal 5 sessies per kalenderjaar met 5 bijkomende extra sessie in jaar 1 of 2 bij start zorgtraject. Zie modelvoorschriften.
Opvolging Huisarts voert 3-maandelijks controles uit: HbA1c, BMI, BD, LDL, …… Verplichte opvolging in medisch dossier volgens zorgprotocol diabetes type 2.
Heeft u vragen contacteer dan de zorgtrajectpromotor: Wim Thierens
Zorgtrajectpromotor LMN Vehamed
Tel: 052/21 14 00
GSM: 0478/58 48 26
E-mail: zorgtrajecten@vehamed.be

Lijst met in medicatie waarvoor in het kader van de zorgtrajecten geen B/F-attest vereist is : klik hier. Op voorschrift vermelden : Zorgtraject Diabetes type 2 of ZTD.

 

Wijzigingen in de regelgeving van de zorgtrajecten vanaf 1 januari 2019:

1. Zorgtrajectcontracten

De patiënt moet geen toestemming meer geven om zijn gegevens te laten verwerken voor een wetenschappelijke evaluatie omdat de privacywet dit reeds toelaat. De bestaande contracten, die vóór 1 januari 2019 naar het ziekenfonds werden gestuurd, blijven lopen en moeten dus niet vervangen worden door een nieuw contract.

2. Verlengen van een zorgtraject door rekening te houden met een prestatie specialist

Indien de patiënt met een zorgtraject in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis verblijft en zich om medische redenen niet meer kan verplaatsen naar de raadpleging van de specialist, komt het aanrekenen van de honoraria voor een bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een specialist ook in aanmerking voor de jaarlijkse verlenging, op voorwaarde dat de arts-specialist een zorgtrajectcontract voor de betrokken ziekte mag ondertekenen.

(103051 Bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een geneesheer-specialist, op schriftelijke vraag van de behandelende huisarts of van de behandelende huisarts op basis van verworven rechten, met schriftelijk verslag van de geneesheer-specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is vereist indien zij gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag)

Documenten ifv het ZTD:

Klik hier om het Contract Zorgtraject Diabetes Type 2 te downloaden (versie januari 2019).

Voorschriften:

Diabeteseducatie
Dietetiek
Podologie

Andere:

Lijst diabeteseducatoren – diëtisten – podologen

Lijst geneesmiddelen waarvoor geen attest nodig is ikv

 

 

Overige documenten:

Rijgeschiktheidsattest groep 1
Vliegtuigattest

 

 

 
 

 

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.