NTR-Beleid

Bij opname wordt het NTR-beleid opgesteld voor een patiënt in overleg met de patiënt en familie. De huisarts ontvangt een samenvatting van het NTR-beleid via het verslag. Het NTR-beleid kan herzien worden na thuiskomst van de patiënt.

Er wordt gewerkt aan uniforme richtlijnen rond het bepalen van de NTR-codes.

 

Beschikbaarheid specialisten

De geriaters zijn telefonisch bereikbaar tussen 16 en 17 u. Bij voorkeur rechtstreeks bellen naar de geriater.

De geriaters zijn NIET aanwezig op:

  • dinsdagnamiddag:  Dr. Yvan Van Wontergem
  • woensdagnamiddag: Dr. Vinciane Guyssens en Dr. Roland Pieters
  • donderdagnamiddag: Dr. Katlijn Van Mulders


Ontslag
 

Het volgende is bij ontslag afgesproken:

  • Indien er bij ontslag een probleem is, wordt de huisarts bij voorkeur 1 dag op voorhand telefonisch gecontacteerd.
  • Indien de patiënt aan het einde van de week wordt ontslagen, wordt er rekening gehouden met de thuissituatie van de patiënt:
    – precaire thuissituatie ontslag na het weekend
    – woonzorgcentra ontslag ten laatste vrijdagvoormiddag
  • Het thuiszorgdossier wordt steeds bij het ontslag meegegeven.

 

Medicatiebeleid

Het medicatiebeleid blijft een heikel punt. De werkgroep medicatie is momenteel aan het bekijken hoe dit kan worden verbeterd.

Sociale dienst van het AZ Sint-Blasius: socialedienst@azsintblasius.be

Huisartsen

Arts-specialisten

Dr. Bart De Bondt Dr. Vinciane Guyssens
Dr. Firmin De Brandt Dr. Roland Pieters
Dr. Koert Huys Dr. Katlijn Van Mulders
Dr. Paul De Vreese Dr. Yvan Van Wontergem
 

Om de verslagen te kunnen zien, moet u inloggen.

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.