Delta vroeginterventie

Gamen, gokken, alcohol en andere drugs

Wat is vroeginterventie?

Vroeginterventie vormt een belangrijke brug tussen preventie en hulpverlening. Het heeft tot doel middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren en de jongere te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering. Op die manier wil het de risico’s, verbonden aan het verder zetten van het gebruikspatroon, reduceren.

Aanbod vroeginterventie

Binnen het aanbod vroeginterventie zijn drie verschillende werkingen:
1. Individueel aanbod: (5 tot 7 tal individuele sessies)
2. Groepsaanbod (3 halve dagen, opvolgdag en infoavond voor ouders)
3. Ouderaanbod (individuele adviesgesprekken)

De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Zowel bij het intakegesprek als bij het evaluatiegesprek is het aangewezen dat er een ouder of begeleider van de jongere aanwezig is die hem/haar bijstaat in de begeleiding. De gesprekken zijn gratis.

Doelgroep

   • Jongeren en jongvolwassenen tussen 12 & 25 jaar
   • Experimenteel of regelmatig gebruik
   • Zowel legale als illegale middelen + gamen en gokken
   • Exclusiecriteria:

o Psychiatrische problematiek

  • o Drugspecifieke opname in verleden
  o Suïcidaliteit

Verwijzing

De jongere, ouder of begeleider neemt telefonisch contact op met de vroeginterventie-medewerker voor een eerste afspraak.
De vroeginterventiemedewerker laat, met toestemming van de jongere, aan de verwijzer weten als de begeleiding is opgestart en afgerond.

Contact

Regio Dendermonde
Regio Sint-Niklaas
Koning Albertstraat 14
Grote Peperstraat 15
9200 Dendermonde
9100 Sint-Niklaas
Tel: 078/35.34.35
Tel: 078/35.34.35
GSM: 0472/37 50 87
GSM: 0474/54 11 04
 

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie heeft SP-Reflex ontwikkeld. SP-reflex is gebaseerd op ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’

Aan de hand van e-learningmodules en oefeningen leert SP-Reflex hoe je als huisarts deze richtlijn in de praktijk omzet. Klik hier om naar de e-learningmodules te gaan. Bij invullen van een RIZIV-nummer kan accreditatie worden bekomen.

De multidisciplinaire richtlijn voor detectie en behandeling van suïcidaal gedrag zijn hier te raadplegen.

Voor meer informatie surf naar www.zelfmoord1813.be

 

×

Contacteer ons en wij beantwoorden uw mail zo spoedig mogelijk.