Raad van bestuur

Samenstelling Raad Van Bestuur Vehamed

Ben Pyl – voorzitter

Griele De Beule – ondervoorzitter

Lien Declerck –  secretaris

Koert Welvaert – penningmeester

Bart De Letter – bestuurder

Koert Huys – bestuurder

Tom Temmerman – bestuurder

Jirka Van Damme – bestuurder

Maarten Van Marcke – bestuurder

Valerie Vandenbergh – bestuurder

Joke Schoofs – bestuurder

Melissa Musschoot – bestuurder

Bestuursleden

Dr. Pyl Ben

Dr. De Beule Griele

Ondervoorzitter

 

Dr. Welvaert Koert